Zapraszamy!

Ładna Sztuka przenosi się na chwilę do internetu (tutaj oraz na instagram: http://www.instagram.com/ladna_sztuka/).
Poszukujemy dla siebie nowego miejsca, jeżeli znajdziemy fajny adres poinformujemy o nim naszych klientów i miłośników.
Nie zmieniamy profilu działalności, wciąż będziemy obracać się wokół sztuki i pięknych przedmiotów, dodamy za to zupełnie nową jakość: będzie to jedyna galeria, w której znajdziecie niezwykłe i unikatowe prace Ireneusza Kizińskiego.

Site Footer

© ładna sztuka 2016